Merkityksellistä graafista suunnittelua | Turku - Mainostoimisto Tuhti

Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu kuvastaa yrityksen identiteettiä

Graafisen suunnittelun rooli yrityksen tunnettuuden ja identiteetin rakentamisen kannalta on kiistämättä merkittävä. Hektinen, informaatiotäyteinen ympäristömme vaatii yrityksen ulkoasulta poikkeuksellista omaleimaisuutta. Uusien asiakkaiden huomion saaminen ja olemassa olevien asiakkaiden kiinnostuksen säilyttäminen ei onnistu pelkästään hyvällä sisällöllä ja asiantuntijuudella. Tarvitaan suunnittelua, joka vangitsee, voittaa puolelleen ja vakuuttaa asiakkaasi. Tuhdin toteuttama graafinen suunnittelu pohjaa juuri näihin tavoitteisiin.

Graafinen suunnittelu

Graafisen suunnittelun kokonaisuus

Yrityksen graafinen ulkoasu on paljon muutakin kuin verkkosivuston layout ja käyntikortit. Kokonaisuuteen kuuluu kaikki printti- ja digimaailman visuaaliset elementit, kuten yrityksen logo, mainonnan ulkoasu ja muut kuvitukset, typografia, painettavat ja digitaaliset esitteet, yrityksen käyttämät power point -pohjat, lomakkeet ja muut asiakirjat sekä teippaukset, messumateriaalit sekä tätä kaikkea ohjaava yrityksen graafinen ohjeisto.

Meiltä voit tilata täsmälleen sellaisen graafisen suunnittelun kokonaisuuden, joka palvelee tämänhetkistä tilannettasi parhaiten.

Graafinen suunnittelu