Monipuoliset digimarkkinoinnin palvelut | Turku - Mainostoimisto Tuhti

Digitaalinen markkinointi on monipuolista ja mitattavaa

Digitaalinen markkinointi on laaja käsite, jonka alle voidaan listata kaikki sellainen markkinointi, joka vaatii tapahtuakseen digitaalisen laitteen, kuten tietokoneen tai älypyhelimen. Digitaalinen markkinointi käsittää laajan määrän erilaisia digitaalisia kanavia, kuten verkkosivustot, sosiaalisen median kanavat, sähköpostin sekä muut digijulkaisut. Digitaalisen markkinoinnin laajuuden hahmottaminen onnistuu parhaiten purkamalla sen osaset seuraavien osa-alueiden alle. Toteutamme yrityksellesi digimarkkinointia juuri tarpeidenne mukaan – aina kattavista markkinointisuunnitelmista yksittäisiin kampanjoihin asti.

Digimarkkinointi

Maksettu mainonta

(Google Ads, Facebook & Instagram Ads)

Digitaalinen maksettu mainonta on sen suosion räjähdysmäisestä kasvusta huolimatta edelleen kustannustehokasta mainontaa. Digitaalisen maksetun mainonnan tehokkuus perustuu Tuhdin tekemänä mainosten korkeisiin laatupisteisiin, mainosten tehokkaaseen kohdentamiseen sekä tulosten läpinäkyvään tarkasteluun.

Ennen mainonnan käynnistämistä teemme markkinoinnin nykytila-analyysin, jossa käymme läpi asiakkaan tämän hetkiset markkinointipanostukset ja sivuston teknisen ja sisällöllisen sekä mainostilien tilanteen. Tämä on tärkeä vaihe ennen kaikkea Google Ads -mainonnan kannalta, koska sivuston nykytila vaikuttaa oleellisesti mainonnan hinnoitteluun laatupisteiden kautta.

Olemme ottaneet toimintatavaksemme tehdä mainontaa täydessä yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. Täyttääksemme tämän lupauksen, raportoimme mainonnan toteutumisesta säännöllisesti. Raportissa käymme läpi kaikki kyseisen tarkastelujakson tulokset, budjetin jakautumisen, huomiot ja toimenpiteet sekä kerromme avoimesti, mitä aiomme tehdä seuraavaksi. Pyrkimyksemme on tehdä mainontaa asiakkaalle reilulla ja ymmärrettävällä tavalla.

Kiinnostuin, kertokaa lisää digitaalisesta mainonnasta »

 

HAKUKONEOPTIMOINTI

(SEO)

Hakukoneoptimoinnin tarkoituksena on nostaa verkkosivuston tai verkkokaupan orgaanista sijoittumista hakukoneessa. Onnistuneen hakukoneoptimoinnin seurauksena verkkosivustolle/verkkokauppaan saadaan hakukoneen kautta ilmaista liikennettä.

Hakukoneoptimointi nojaa kolmeen peruskulmakiveen: sivuston tekniseen toteutukseen, laadukkaaseen tekstisisältöön sekä sivuston uskottavuuteen. Optimoinnin tavoitteena on tehdä sivustosta käyttäjäystävällinen, teknisesti toimiva ja sisällöltään asiakkaan tarpeita vastaava.

Hakukoneoptimoinnin hyödyt:
  • Ilmainen liikenne
  • Liikenteen (ja myynnin) kasvu
  • Brändin ja palveluiden/tuotteiden parempi näkyvyys orgaanisesti
  • Säästöt mainoskuluissa (Google Ads)
  • Mielikuvan luonti yrityksestä
  • Yrityksen asiantuntijuuden esittely liiketoiminnan kannalta tärkeimmillä osa-alueilla
  • Optimoidun sivuston sisältö vastaa paremmin siihen, mitä asiakkaat verkosta etsivät

Hakukoneoptimointi on prosessi, ei projekti, joten parhaat tulokset varmistetaan jatkuvalla hakukoneoptimoinnilla. Hakukoneoptimoinnilla on kuitenkin mahdollisuus saavuttaa nopeita tuloksia myös pienehköillä, mutta järkevillä muutoksilla.

Kiinnostuin, kertokaa lisää hakukoneoptimoinnista »

Sisältömarkkinointi, sosiaalinen media ja natiivimainonta

Sisältömarkkinoinnilla tarkoitetaan niitä digitaalisia toimenpiteitä, jotka lisäävät brändin tunnettuutta, asiantuntijamielikuvaa, sivuston liikennettä, liidien syntymistä sekä asiakasmäärää. Sisältömarkkinoinnissa mainostaja luo asiakkaalle hyödyllistä sisältöä esimerkiksi blogiartikkelin, e-kirjan, digitaalisten esitteiden ja muiden digitaalisten julkaisujen sekä infograafien muodossa. Sisältömarkkinointi on suunnitelmallista pitkän tähtäimen tekemistä.

Jotta sisältömarkkinoinnilla saavutetaan asetetut tavoitteet, ei pelkkä laadukkaan sisällön tuottaminen yksinään riitä. Sisältöjen on myös tavoitettava yrityksen kohdeyleisö, joten ne on vietävä palveluihin ja sivustoille, joissa yleisö viettää aikaansa. Tähän voidaan käyttää esimerkiksi sosiaalisen median kanavia, kuten Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat, Pinterest, Google+, sekä natiivimainontaa.

Sisältömarkkinoinnin ja natiivimainonnan rajapinta on häilyvä – natiivimainontaa voikin kutsua maksetuksi sisältömarkkinoinniksi, jota tehdään muualla kuin mainostajan omissa kanavissa. Natiivimainonnassa mainostaja tuo mainostettavan sisällön asiakkaan ulottuville erilaisissa digitaalisissa medioissa. Natiivimainonta ei ole digitaaliselle markkinoinnille ominaista bannerimainontaa, vaan mainostettavan kohteen on oltava laadukas sisältö, joka tuodaan esimerkiksi osaksi uutissivustojen sisältöjä. Natiivimainonta on kohdennettavaa mainontaa, jota voi toteuttaa etukäteen valituissa medioissa.

Kiinnostuin, kertokaa lisää sisältömarkkinoinnista ja natiivimainonnasta »

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinoinnin avulla tavoitetaan tehokkaasti yrityksen kannalta keskeiset kohderyhmät ja pyritään vaikuttamaan heidän asenteisiinsa ja ostokäyttäytymiseensä. Vaikuttajamarkkinoinnin kulmakivenä on yrityksen arvomaailmaa vastaavan vaikuttajan tai vaikuttajien hyödyntäminen markkinointiviestinnässä. Vaikuttajat ovat esimerkiksi bloggaajia, tubettajia, urheilijoita tai artisteja, jotka toimivat aktiivisesti ja luontevasti sosiaalisessa mediassa. Laadukkaalla vaikuttajalla on laaja seuraajakunta sekä taito ja halu jakaa ammattimaisesti tuotettuja, omaleimaisia sisältöjä seuraajilleen.

Vaikuttajamarkkinointi on jatkuvasti kasvava markkinointiviestinnän suuntaus etenkin kuluttajamarkkinoinnissa, jonka pääkohderyhmänä on sosiaalisesta mediasta vaikutteensa saava yleisö.

Kiinnostuin, kertokaa lisää digitaalisesta vaikuttajamarkkinoinnista »